Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

natioszka
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
natioszka
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89

October 21 2016

natioszka
0277 3e28 390
Reposted fromMiziou Miziou viaLazuliLapis LazuliLapis
natioszka
0496 d19d 390
Reposted fromNajada Najada viainked inked
natioszka
natioszka

October 18 2016

natioszka
natioszka
4088 ee12 390
natioszka
0375 e2ff 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass

October 13 2016

4839 66e7 390
Reposted fromRain-Flower Rain-Flower vialeyrer leyrer
natioszka
3739 e54a 390
Reposted fromfungi fungi viablackatlass blackatlass
natioszka

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viablackatlass blackatlass
natioszka
Zgoda na wygodę niszczy.  Nie można równocześnie żyć w bezpiecznym świecie i spełniać swoich marzeń.
Reposted fromeon eon viaan-enthralled-human an-enthralled-human
natioszka
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viaszarakoszula szarakoszula
natioszka
3317 3b83 390
Reposted frommakle makle vianatex natex
natioszka
Mianowicie Karolcia, lat siedem, opowiada, że piorun jebnął.

Na dźwięk słowa „jebnął” – jej mama zdrętwieje, myśli, że córcia mogła już w szkole tymi samymi słowami opowiadać tę historię. Zaczyna tłumaczyć, że pewnych sformułowań, słów, nie używa się, ponieważ można je zastąpić innymi.
Karolcia, po namyśle odpowiada:
- Ale na to nie ma innego określenia. Jebnął to jebnął.

Wulgaryzmy dynamizują wypowiedź [...] A czyż jest na świecie jakieś bardziej dynamiczne zjawisko od pioruna? Nie ma.

— Joanna Fligiel na swoim Facebooku, 24.02.16
Reposted from1923 1923 viakundel kundel

October 12 2016

natioszka
natioszka
natioszka
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEllaElla EllaElla

October 11 2016

natioszka
4856 6e61 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl